top of page
IMG_20210607_204507.jpg

Småbåthavna til Sigerfjord båtforening ligger på Daløra i Sigerfjorden, like ved badestranda.

Båtforeninga har 26 medlemmer, og leier ut ledige båtplasser.

Foreninga har også en populær oppstillingsplass for bobiler.

De siste årene er det gjort en stor jobb i å forskjønne området.

Området er mye brukt av bygdas innbyggere, og rømmegrøt og bål på Sankthans bruker å være et av årets høydepunkt.

bottom of page